Mitglieder CEE-Forum

Slowakei

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
SK-81330 Bratislava, Stromová 1
Website: www.minedu.sk


Slowenien

CENTER ZA PSIHODIAGNOSTIČNA SREDSTVA, d.o.o.
Zavod RS za šolstvo
Ansprechperson: Tanja Bezic, MSc
SLO-1000 Ljubljana, Poljanska 28
Tel.: +386 (0)1 300 51 00
Fax: + 386 (0)1 300 51 99
Website: www.zrss.si


Polen

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Ansprechperson: Miroslawa Partyka
Jednostka organizacyjna: Pracownia Wspomagania Rozwoju i Integracjiul.
PL-00-644 Warszawa, Polna 46a
(wejście od ul. Jaworzyńskiej)
Tel: +48 (0)22 825 44 51 102
E-Mail: mpartyka@cmppp.edu.pl
Website: www.ore.edu.pl


Tschechien

Univerzita Karlova | Karls-Universität Prag
Ansprechperson: Stanislav Zelenda
CZ-116 36 Praha 1, Ovocný trh 3-5
E-Mail: zelenda@kdf-30.karlov.mff.cuni.cz
Website: www.cuni.cz

 

IPPP CR - The Educational and Psychological Counselling Institute
Ansprechperson: Svetlana Durmekova
Tel. +42(0)28 3881250
E-Mail: durmekovas@ippp.cz

 

Ungarn

suli Nova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési közhasznú
Ansprechperson: Csilla Fuszek
H-2097 Pilisborosjenö, Fö út 1
Tel.:  +36 (0)26537500 
E-Mail: fuszekcs@csanyialapitvany.hu